Wednesday 18 March 2015

Galargân ar ôl Balŵn Ukip

gan Elgan Wynford Cocos (3 oed)


1. Holl drigolion bro a bryniau,   dewch i wrando hyn o eiriau,

Fe gewch hanes rhyw hen falŵn a fu farw yn dra sydyn.Cytgan: O mor ddrwg yr ydyn nhw(x2),   y mae aelod Plaid Llanelli wedi byrsto balŵn ni2. Rhedodd Norma i Lwynhendy   i mofyn Gethin at y balŵn;

Dwedodd Gethin wrthi’n union    gallai ffonio’r heddlu yn syth bin.Cytgan: O mor ddrwg yr ydyn nhw (x2),  jesd arhoswch nes i ni ddweud wrth ein Fuhrer Mr Gill.3. Mofyn hers o Lôn y Dderwen    a cheffylau i’w thynnu fyny,

Y ceffylau yn llawn mwrnin   er mwyn dangos parch i’r balŵn.Cytgan: O mor ddrwg yr ydyn nhw (x2), terfysgwyr Dafydd Wigley a Nashis Helen Mary tŵ4. Melys iawn bydd gweld y Pleidwyr   i gyd tu ôl  i’r barrau,

Ond yn awr rhaid byw heb hwnnw,   balŵn Ukip sydd wedi byrsto.Cytgan: O mor ddrwg yr ydyn nhw (x2), troseddwyr gwaetha Cymru a wnaeth fyrstio ein balŵn ni.

Image result for ukip balloon

2 comments:

Anonymous said...

Don't worry, we've got Polish plumbers and Estonian electricians here too.

Yes, the may write and speak a funny language but they are truly excellent workers, so much better than locals.

If they left a number give them a try (and ask them for English documentation if possible).

Anonymous said...

Why can't we have some Estonian politicians,so much
better than the locals.And a Polish chief executive.