Monday 5 January 2015

Tynged yr Iaith yn Sir Gâr - Hawl i holi mewn cyfarfod agored

A yw Cyngor Sir Caerfyrddin wedi mynd ati o ddifri i weithredu strategaeth i ddiogelu'r Gymraeg?

Ddwy flynedd ers Rali'r Cyfrif, a naw mis ers i Gyngor Sir Caerfyrddin benderfynu ar Strategaeth Iaith newydd bydd Elinor Jones, Uwch Siryf Dyfed yn agor y cyfarfod agored ble bydd:

- cyfle i glywed y manylion diweddaraf y gwaith ar y strategaeth iaith gan Cyng. Cefin Campbell, Cyng. Calum Higgins; ac ymateb Cymdeithas yr Iaith gan Sioned Elin;

- sesiwn hawl i holi;

- cyfle i bawb fod yn rhan o benderfyniad pwysig: a yw Cyngor Sir Gaerfyrddin yn cymeryd y Gymraeg o ddifrif a beth sydd angen i ni wneud?

10.30-1.30, Sadwrn 17eg Ionawr 2015 Neuadd San Pedr Caerfyrddin.

Mae hyn yn bwysig, felly dewch yn llu!

Blwyddyn newydd dda i chi gyd.

No comments: