Sunday 18 August 2013

Hoe fach - A short break

Bydd y Cneifiwr yn mynd dros y ffin am bythefnos - nid ar wyliau ac nid hyd y mynno Ei Mawrhydi - ond i wella economi Cymru.

Diolch i bawb am eu cyfraniadau. Tan ddechrau mis Medi!

Cneifiwr is off to do a little late shearing work in England for two weeks. Normal service will be resumed in early September.


8 comments:

Anonymous said...

Doubtless there will be sighs of relief all round in County Hall. Enjoy!

Anonymous said...

Is that the merino whether sheep in Australia who avoided sheering for several years by hiding in a cave and produced the heaviest single fleece ever or is it a guess the local celebrity with no taste in sleep [or sheep?] wear contest?
Have a nice time.

Anonymous said...

Wyt ti'n gwybod unrhyw beth am y tai sydd am gael eu codi yn Adpar? Wrth gwrs, yng Ngheredigion mae hyn. Oes galw yn lleol am y tai yma?

Cneifiwr said...

Y tai crand ar y chwith? Nac ydw.

Der said...

Na....tai newydd ar heol Parc-Y-Trap. Gwrthodwyd perchennog y tir (y gwr sy'n berchen ar y Felin Goed yng Nghastellnewydd Emlyn) i gale hwl cynllunio gan fod ddim digon o fynedfa i'r safle ar gyfer y tai newydd. Ond mae'n edrych fel bod yn awr newid wedi bod ac mae wedi cael 'outline planning' ac hyd ganol y mis er mwyn rhywun i wrtwynebu. Sut mae newid fel hyn y gallu digwydd heb fod unrhwy welliannau wedi eu gwneud? Wel, mae'n amhosibl i gael unrhwy welliannau gan fod tai ar y ddwy ochr i'r safle a byddai'n rhaid dymchwel un ohonynt er mewn lledaenu'r fynedfa. Mi roedd yna broblem hefyd fel rwy'n deall wrth y gyffordd o Heol Parc Y Trap allan i Fryn Dioddef. Mae'r datblygiad o dan cartref un o gynghorwyr Ceredigion. Beth ddylai person i wneud er mwyn cael fwy o oleuni ar y mater? Diolch.

Anonymous said...

Pam na wnes di ymateb? Mae 'na gynlluniau am 40 o dai.....tua 20 'Phase 1'

Cneifiwr said...

Diolch am y neges Anhysbys @09.14. Yn anffodus rwy'n hynod o brysur ar hyn o bryd, ac a dweud y gwir mae gwefan Cyngor Sir Ceredigion yn anobeithiol. Rwy wedi ceisio sawl gwaith i ddod o hyd i wybodaeth am geisiadau cynllunio - bob tro yn ofer.

Anonymous said...

Dwi wedi danfod y cynlluniau parthed Adpar at eich cyfrif ebost. Efallai y bydd o ddiddordeb.