Sunday 27 April 2014

Dau ddydiad i'ch dyddiadur

Trefn Cynllunio er budd ein Cymunedau

Cyfarfod cyhoeddus a drefnir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg

Neuadd Felinfach, 8pm, Nos Iau, 8fed o Fai
 
Cyng. Lynford Thomas (Cadeirydd)
 
Siaradwyr: Dylan Iorwerth, Euros Lewis, Owen Llew, Gareth Lloyd, Dafydd Edwards, Cen Llwyd
 
Am ragor o fanylion:
bethan@cymdeithas.org 01970 624501


(A public meeting in Welsh in Felinfach between Lampeter and Aberaeron to discuss the changes which are needed to make a fairer planning system.) 


_________________


Cyllideb decach i'r Gymraeg

Cynhadledd Mudiadau Dathlu'r Gymraeg, Canolfan Soar, Merthyr Tudful, 21 Mai

Bydd arbenigwyr iaith a gwleidyddion o bob plaid yn ymgynnull i drafod cyllideb decach i'r Gymraeg mewn cynhadledd a drefnir gan Fudiadau Dathlu’r Gymraeg yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful,  ar 21ain Fai.

Ymhlith y siaradwyr bydd Carwyn Jones, y Prif Weinidog, Kirsty Williams arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru a Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru. Yn dilyn sesiynau’r gwleidyddion bydd Paul Bilbao o wlad y Basg, y Cynghorydd Cefin Campbell a fu'n arwain Grŵp Gorchwyl ar y Gymraeg yn Sir Gâr, Siân Lewis o Fenter Iaith Caerdydd, Dai Bryer o'r Urdd a Rhian Huws Williams o Gyngor Gofal Cymru. Bydd gweithgareddau'r dydd yn cael eu llywio gan y darlledwr Vaughan Roderick.


Am fwy o wybodaeth, neu os hoffech fod yn bresennol yn y gynhadledd, cysylltwch â Gaynor Jones: gaynorjones@dathlu.org / 01554 833902

(A conference to discuss fairer funding for the Welsh language with in put from Paul Bilbao, a specialist in language planning from the Basque Country).
 

No comments: