Sunday 16 June 2013

Distaw, distaw, paid â deffro ein Pencampwr


5 Mehefin 2013: Y Cynghorydd Mair Stephens, sy'n aelod Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin, yn cael ei phenodi i fod yn 'bencampwr' dros yr iaith Gymraeg.

12 Mehefin 2013: Dadl ffurfiol yn siambr Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin i drafod cynnig gan Alun Lenny sy'n galw ar Lywodraeth Cymru i gryfhau TAN20 yn sylweddol a sefydlu corff annibynnol i asesu'r effaith bosib ar yr iaith Gymraeg mewn ceisiadau cynllunio unigol.

Peth prin iawn yw cael clywed dadl ffurfiol am yr iaith Gymraeg yn siambr Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin, a phrinach fyth yw cyfraniadau Mair Stephens at unrhyw ddadl gyhoeddus.

Felly, beth oedd ymateb yr hen gynghorydd "annibynnol"?

Distawrwydd llwyr cyn pleidleisio yn erbyn y cynnig.
1 comment:

Anonymous said...

I find it quite bizarre that a person who has been appointed to champion the Welsh "language" doesn't appear to speak out in any event!

http://www.llanellitown.com/local-news/editorial-comment/3045-all-is-quiet-on-the-cavs-front