Saturday 27 July 2013

Cofio Streic Rheilffordd a Gwrthryfel Llanelli 1911AWST  2013  -  WYTHNOS  O  GOFIANT

Nos Fercher 14eg o Awst
Barddoniaeth a Barlys  - yn ‘Y Clwb’, Heol y Fenhines Victoria
7.30 y.h. tan hwyr  MYNEDIAD AM DDIM

Dydd Iau 15fed o Awst
FFORWM ‘O’r Afreolaeth Fawr 1911 hyd at y Gwrthryfeloedd Byd-Eang 2013’ gyda
John Edwards, Robert Griffiths, Jonathan Edwards AS, Tim Evans
yn Swyddfeydd Cyngor Gwledig Llanelli, Vauxhall   5pm  MYNEDIAD AM DDIM
Tocanau cyfyngedig ffon Tim Evans 07962804452


Dydd Sadwrn 17eg o Awst
Gorymdaith a Rali Goffa i ddechrau o orsaf reilffordd Llanelli am 12 y.p.  Rali yng nghanol y dre, seremoni i osod plethdorch yn Fynwent y Bocs. Côr Cochion Caerdydd.
Cwrdd wedyn yn nhafarn Stamps, Heol yr Orsaf.
 

No comments: