Sunday 3 February 2013

Rali'r Cyfrif yn Aberystwyth

Daeth rhyw 500 o bobl o bob oedran i'r digwyddiad yn Aberystwyth ddoe, hanner can mlynydd yn union i'r dydd ers y protest ar Bont Trefechan ym 1963, ac roedd sawl wyneb adnabyddus yn y dorf, gan gynnwys Ellen ap Gwynne, arweinydd y Cyngor Sir.

Yn wahanol i'r rali yng Nghaerfyrddin ddwy wythnos yn ôl, felly, ac agwedd ddiystyriol arweinyddiaeth y Cyngor Sir yno. Ni ddaeth arweinydd y Cyngor Sir Kevin Madge nac unrhyw aelod arall o'r Bwrdd "Gweithredu" yn agos at y lle.
1 comment:

Anonymous said...

I think they had more of a welcome by the council in ABER than our welsh guards did a few days ago not even a cup of tea ?