Friday 18 January 2013

Rali'r Cyfrif: Alun Lenny5 comments:

Anonymous said...

all my sympathies to the family, he was a good man.

Anonymous said...

Byddaf i yno os bydd y tywydd yn caniatau.

Cneifiwr said...

Anon @20.40 I think there is some misunderstanding here. Cllr Lenny is still very much with us, and will be speaking at the rally tomorrow.

Anonymous said...

Es i yna, ond diawl....roedd hi'n oer! Rwy'n credu gwnaeth yr oerfel gadw pobl oddi yno. Roeddwn i'n teimlo'n drueni dros rhai o'r henoed oedd yn sythu. Ond wedi dweud hynny, roedd sawl cant yno. Mae dau thro yn fy nheulu sy'n gweithio yn Sir Gar.....nid oedd un ohonynt yn gwybod am hyn nes i mi ddweud wrthynt. Amlwg fod tipyn o anwybodaeth am y digwyddiad ond sut mae gwella ar hyn?

Anonymous said...

Anon 20.40

If your comment is supposed to be a joke, nobody's laughing. It's not funny!