Saturday 30 June 2012

Cyfryngau gorleol

O ystyried sefyllfa enbydus cymaint o bapurau lleol yng Nghymru, dyma brosiect diddorol o Gaernarfon sy'n cael ei gefnogi gan NESTA a'r Llywodraeth.


1 comment:

Anonymous said...

Clutching at straws and super grants for such things.