Tuesday 17 February 2015

Er Cof

Maenclochog (diolch i Jan Hallé)


Bro
Enwyd pob rhan ohoni
Unwaith; rhoi'n hiaith arni hi
Yn nod; enwi pob nodwedd;
Rhoi gair i bob cwr o'i gwedd,
Yn afon, ffynnon a phant,
Enwau i ffridd a cheunant,
Enwau i hen dyddynnod,
Enw i bob erw'n bod.
Ein hunaniaeth yw'n henwau,
Yn hwyrddydd ein bröydd brau
Mae synau i'n henwau ni,
Synau sy'n hanes inni.
 Diolch i Ifan Prys.

Er cof am Yr Athro John Davies, un o'r mawrion.

1 comment:

gaynor said...

ble mae'r lle ma - gelli di rhoi wybod imi ar ebost plis